Typer kurs :

  • 500 bar kurs – Operatør
  • 1000 bar kurs – Operatør
  • 1000 bar kurs – Service og Vedlikehold personell
  • 2000 bar kurs – Operatør
  • 2000 bar kurs – Service og Vedlikehold personell

Om kurset :

Vi holder kurs i skikker bruk og vedlikehold på alle typer høytrykkspylere fra 200 – 300 bar. Kurset er delt opp i teori og praksis. Alle kursene er godkjent for offshore personell. Kursene varer i 1 dag.

Sted :

Kursene avholdes etter avtale i våre lokale eller ute hos kunde.

Påmelding :

post@gb-service.no

eller

tlf : 51 11 60 61